ADÜ en az 50 KPSS puan ile işçi alımı yapıyor! Müracaat kaideleri neler?

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrası uyarınca Hemşire, Laborant, Sıhhat Teknikeri, Röntgen Teknisyeni, Ofis Çalışanı, Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi, Takviye İşçisi, Paklık Vazifelisi, Şoför takımlarına toplanda 140 işçi alımı yapacağını açıkladı. Müracaat kuralları ve tarihine kadar merak edilen tüm ayrıntıları açıklayan üniversite en az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıkladı. En az 50 KPSS puana sahip olmayan adaylar ise müracaatta bulunamayacak. İşte tüm ayrıntılar…

SON MÜRACAAT NE VAKİT?

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi işçi alımı müracaatları 18 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 1 Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adayların http://www.adu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmında bulunan Müracaat Formunu indirerek eksiksiz bir biçimde doldurması ve gerekli evraklar ile birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük Binası Yer Kat Kontratlı İşçi Müracaat Ofisine şahsen müracaat yapmaları gerekiyor.

GEREKLİ DOKÜMANLAR NELER?

1. Müracaat Formu, (İlan müracaat tarihleri içinde, http://www.adu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmından temin edilecektir)

2. Diploma yahut mezuniyet dokümanının fotokopisi ya da barkodlu e-Devlet çıktısı,

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4. KPSS (B) kümesi puanını gösterir barkodlu ÖSYM sonuç dokümanı,

5. Aşağıdaki tabloda müracaat yapılacak durum koduna ait aranılan nitelikler kısmında istenilen sertifika ve evraklar, (SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak kaşe ve ıslak imzalı onaylanmış hizmet belgesi/görev belgesi),

6. 1 adet fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olacak ve müracaat formuna yapıştırılacak).

BAŞVURU KAİDELERİ NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. unsurunun (A) bendinde belirtilen kaideleri taşımak,

2. İlan müracaat tarihinin son günü prestijiyle en az 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B hususu mucibince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet mukavelesine ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Bakanlar Şurası kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler” kararına uygun olmak,

5. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf yahut tecilli olmak,

6. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi bünyesindeki durumlar için 6331 sayılı İş Sıhhati ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mâni olmamak,

7. Vardiyalı çalışmaya pürüz durumu bulunmamak,

8. Müracaat yapılan durumlara ait ilan niteliklerinde istenilen sertifika ve tecrübe dokümanlarını ibraz etmek, (İlan tarihinden sonra alınan sertifika ve dokümanlar geçerli sayılmayacaktır),

9. Terör örgütlerine yahut Ulusal Güvenlik Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere üyeliği, mensubiyeti yahut iltisakı veyahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle KHK ile kamu vazifesinden çıkarılanlar müracaatta bulunamazlar.

10. 2020 Kamu İşçisi Seçme İmtihanı (B) Kümesi imtihanlarından Lisans mezunları için KPSS/P3, Önlisans mezunları için KPSS/P93 ve Ortaöğretim (Lise) mezunları için KPSS/P94 puanı temel alınacak olup, EN AZ “50” (ELLİ) TABAN PUAN KURALI ARANMAKTADIR.

RESMİ İLAN METNİ