BDDK’dan yastık altı altınlara yönelik yeni karar!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) açıklamasında, bankalarca dikkate alınmak üzere hurda altın değerlemesinde kullanılacak asgari milyem değerlerinin, “Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 10/02/2021 tarihli ve 31391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yönetmelik kapsamında belirlenen asgari milyem değerlerinin bankaların altın toplama çalışmasına aracılık eden anlaşmalı eksperleri ve altın rafinerilerini olumsuz etkilememesi, hurda altınların bankalardaki altın hesaplarına aktarılması yoluyla ekonomiye kazandırılması sürecinin sekteye uğramaması ve bankacılık sektörünün zorunlu karşılıklarının ifasına da hizmet eden hurda altın toplama faaliyetinin devamının bankaların TL ve döviz likiditelerini arttırma ve kredi verme kapasitelerini güçlendirmesi amacıyla yastık altı altın tasarruflarının ekonomiye kazandırılması için önem arz eden hurda altın değerleme sisteminin işlerliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesini teminen Yönetmelikte yer alan asgari milyem değerleri tablosunda değişiklik yapılarak 31.12.2021 tarih ve 31706 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.”

Açıklamaya göre, bankalarca hurda altın değerlemesinde kullanılacak asgari milyem değerleri tablosundaki değişiklikler şu şekilde:

Ayar

Ürün

Milyem (Önceki)

Milyem (Yeni)

24 Ayar

Darphane Ürünleri

0,995

0,995

24 Ayar

BİAŞ Listesinde Yer Alan Rafinerilerin Ürünleri

0,995

0,995

24 Ayar

BİAŞ Listesinde Yer Almayan Rafinerilerin Ürünleri

0,992

0,992

22 Ayar

Darphane Üretimi Ziynet

0,912

0,907

22 Ayar

Muhtelif Hurda Altın

0,907

0,905

21 Ayar

Muhtelif Hurda Altın

0,855

0,855

18 Ayar

Muhtelif Hurda Altın

0,725

0,725

14 Ayar

Muhtelif Hurda Altın

0,555

0,555

8 Ayar

Muhtelif Hurda Altın

0,2975

0,2975