Küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 2’nci Grup ER: 3418643 sayılı küçük alan maden sahası, 27 Ocak Perşembe günü saat 09.30’da mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek.

Küçük alan olarak belirlenen sahaların ili, erişim numarası, maden grubu, koordinat dökümleri, alanı, taban ihale bedeli, ihale tarihi ve saati ile ihaleye katılabilecek ihalelik alan mücavirindeki ruhsat sahiplerinin isimlerini içeren listeler, Genel Müdürlük internet sayfasında en az 15 gün önceden ilan edilecek.

Sahalar için başvurular, sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve 09.00 ile 09.30 saatleri arasında MAPEG’de ihale komisyonuna doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

İhale teminatı teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20’sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.