Otomotiv ÖTV’sinde cumhurbaşkanına yeni yetki

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla ÖTV bildiriminde cumhurbaşkanına yeni yetkiler tanındı. Resmi Gazete’de yayımlanan ÖTV (II) sayılı liste uygulama bildirisinde değişiklikler öngören bildiriyle, bildirimin III. kısmından yer alan ‘vergi oranı ve yetki’ başlıklı unsurda düzenlemeler yapıldı.

Buna nazaran, husustaki ‘bakanlar kurulu’ ibaresi, ‘cumhurbaşkanı’ olarak değiştirildi ve ÖTV (II) sayılı listede evvelki uygulamada Bakanlar Heyeti’nin ‘motorlu araçların ÖTV oranlarını bir katına artırma yahut sıfıra kadar indirme’ yetkisi, cumhurbaşkanınca ‘ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sonunu 3 katına kadar artırma yahut sıfıra indirme’ olarak yine düzenlendi.

‘ÖNCÜ İTFAİYE ARACI’ ÖTV’DEN ÇIKARILDI

İlgili hususta yapılan başka düzenlemeye nazaran cumhurbaşkanı ayrıyeten; belirlenen ÖTV ve matrah sonları içinde kalmak kaidesiyle 87.03 GTİP numarasında yer alan motorlu araçlar için farklı matrah kümeleri oluşturabilecek, malların matrah kümeleri, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tarifi, emisyon çeşidi ve pahası, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi prestijiyle farklı oranlar belirlemeye yetkili olacak.

Tebliğle ayrıyeten, ‘itfaiye öncü araçları’ ÖTV kapsamından çıkarılırken, araçların bu kapsamda ÖTV’siz olarak teslimi için gerekli donanım özelliklerine ait düzenleme yapıldı.

13 Ocak 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak birebir gün yürürlüğe giren 5096 sayılı cumhurbaşkanı kararı ile arabalara ait hem ÖTV matrahları hem de tarifedeki matrah dilimi sayısı artırılmıştı. (EKONOMİ SERVİSİ)