Paşa dedenin mirasına zamanaşımı

Osmanlı Sadrazamı Şehit Ali Paşa’nın (Silahdar Damat Ali Paşa) torunları olduğunu iddia eden 78 kişi, 2002’de Harran Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, mirasçıların vakıf evladı olduklarının tespitine karar verdi. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin de aynı yıl onadığı karar kesinleşti. İddiaya göre 78 mirasçı, Şehit Ali Paşa Vakfı’na ait taşınmazların Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün tasarrufunda olduğunu, Üsküdar’daki taşınmazın bir bölümünün de kamulaştırıldığını tespit etti.

SÜREYİ KAÇIRDILAR

Akşam’dan Neslihan Keskin’in haberine göre Bu kez İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açan mirasçılar, Şehit Ali Paşa Vakfı’na ait tüm malvarlığı ve gelirlerin tespit edilerek güncel bedellerinin yasal faiziyle birlikte 78 kişiye verilmesini istedi. Davaya cevap veren Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün İstanbul’daki avukatı ise, “Davacıların davalarını Şanlıurfa Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açması gerekmektedir. Bu nedenle mahkemeden yetkisizlik kararı vermesini istiyoruz. Ayrıca dava şartı yokluğu ve zamanaşımı nedeniyle davanın reddini talep ediyoruz” dedi. Mahkeme, 78 davacının açtığı davayı 5 yıllık hak düşürücü süre içinde açılmadığı gerekçesiyle reddetti. Gerekçeli kararda şöyle denildi: “Harran Asliye Hukuk Mahkemesi’nin davacıların vakıf evladına ilişkin verdiği kararın üzerinden 22 yıl geçmiş ve karar kesinleşmiştir. Ancak davacıların, hak talep etme hakkı 5 yıllık dönemle sınırlıdır. Bu süre geçtiği için davacıların davasının hak düşürücü süre nedeniyle reddine karar verilmiştir.”