Tek ayakta üstünde 10 saniye durmayı başaramayanlar için çok kötü bir haber geldi

Yeni araştırmaların önerdiği üzere, denge değerlendirmelerinin yakında klinik muayenelere dahil edilmesi gerekebilir. Yeni bir araştırma, yaşamın ortasında 10 saniye tek ayak üzerinde duramayan kişilerin önümüzdeki 10 yıl içinde ölüm riskinin iki kat daha fazla olduğunu söylüyor. Bulgular British Journal of Sports Medicine’de yayınlandı.

Araştırma, çeşitli fiziksel uygunluk ölçümleri ile diğer değişkenler ve risk faktörleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için, ilk olarak 1994 yılında kurulan bir CLINIMEX egzersiz açık kohort/değerlendirme çalışmasındaki katılımcıları kullandı. Araştırmacılar makalelerinde 2009 ve 2020 yılları arasında 1.702 katılımcıdan oluşan bir kohortu değerlendirdi.

Kontroller sırasında katılımcıların herhangi bir ek destek olmaksızın 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde durmaları istendi. Araştırmacılar bu testi daha da standartlaştırmayı hedeflediler ve kohortun, serbest ayaklarının önünü alt bacağın arkasına, kolları yanda olacak şekilde, dümdüz ileriye bakarken yerleştirmesini istediler. Kohorta bu prosedürün üç denemesine kadar izin verildi. Sonuçlar şaşırtıcıydı.

Genel olarak, kohortun beşte biri tek bacaklı duruş (OLS) testinde başarısız oldu ve yaş ile başarısızlık arasında bir ilişki vardı. Başarısızlık, 51 – 55 yaşından itibaren beş yıllık aralıklarla ikiye katlandı.

Araştırmacılar daha sonra kohortu ortalama yedi yıl boyunca takip ettiler ve kohortun yüzde 7’sinin (123) hayatını kaybettiğini tespit ettiler. Bu ölümlerin yüzde 32’si kanser, yüzde 30’u kardiyovasküler hastalık, yüzde 9’u solunum yolu hastalığı ve yüzde 7’si COVID-19 komplikasyonlarından kaynaklanıyordu.

Ancak, OLS’yi tamamlayabilenler ve başarısız olanlar arasında ölümlerde geçici bir eğilim yoktu. Başarısız olanlar arasındaki ölüm oranı çok daha yüksekti: Yüzde 4.5’e karşı yüzde 17.5.

Yaş, cinsiyet ve sağlık koşullarını hesaba katan araştırmacılar, 10 saniyelik OLS’yi tamamlayamayanların önümüzdeki on yılda herhangi bir nedenden dolayı ölüm riskinin yüzde 84 oranında daha fazla olduğunu belirlediler.

Testi geçemeyenlerin sağlıkları daha kötü görünüyordu: Başarısız olan grupta Tip 2 diyabet, başarılı olana göre üç kat daha yaygındı ve daha yüksek oranda obezite, yüksek tansiyon, sağlıksız yağ profilleri ve/veya kalp hastalıkları bulunuyordu.

Şimdi araştırmacılar, bu ilişkiyi çok daha derin bir şekilde incelemeyi amaçlıyor.