“Ticariye ÖTV indirimi olumlu, binek otomobil de kapsama alınmalı”

Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, ticari araç değişi­minde ÖTV’nin kaldırılması açık­lamasının, otomotiv sektörü için olumlu olduğunu söyledi. Kapsa­mının sadece değişim için değil tüm araç alımlarına yayılması ge­rektiğini söyleyen EGOD Başkanı Torun, tüm araçlarda ÖTV’nin sı­fırlanmasının ana hedef olması ge­rektiğine dikkat çekti.

Torun, “2022 yılında toplam ÖTV gelirinin yüzde 40’ına denk gelen 138 milyar TL’lik kısmı oto­motiv sektörüne ait ve bununla bir­likte 23 milyar TL civarı MTV geli­ri var. ÖTV’nin bir gecede sıfırlan­ması imkansız, bu devlet için ciddi bir vergi kaybı demek. ÖTV’nin sı­fırlanması 10-15 yıl gibi bir süreyi kapsayacak stratejik bir plana ihti­yacı var.

Bu planı sektör hali hazır­da çalıştı. Devletin kademeli ola­rak azaltarak feragat edeceği oto­motiv satış ÖTV geliri sadece vergi ekosistemine sürdürülebilir ve ar­tan bir getiri sistemi kazandırmak­la kalmayacak, aynı zamanda ya­tırımcıyı, üreticiyi, ihracatçıyı ve tüketiciyi memnun edecek bir dö­nemin başlangıcı olacaktır. Ayrı­ca ülkemizde ortalama 14 yaş olan araçların gençleşmesini sağlaya­cak ve teknolojik, çevreci, yeni ne­sil otomobiller ile fitfor 55 karbon 0 hedefine de bizleri yaklaştıracak­tır” dedi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*