HAK-İŞ’in önerisi: Ücretlilerin vergileri yüzde 10’la sınırlandırılsın

Arslan, konfederasyonun 48. kuruluş yıl dönümü kapsamında Ankara’daki HAK-İŞ Genel Merkezi’nde bir araya geldiği basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Arslan, Türkiye’deki vergi sisteminin adil ve hakkaniyetli olmadığını dile getirerek “Devlet sadece yakaladığından vergi alıyor. Ne yazık ki halen yüzde 30’un üzerinde kayıt dışı istihdamımız var. Aynı zamanda kayıt dışı çalışan göçmenlerimiz var” dedi.

‘Vergide sınır olsun’

Arslan şöyle devam etti: “Ülkemizde bu konuda vergi denetimi ve kayıt dışıyla mücadele konusunda istediğimiz oranda bir mücadele yapılmamaktadır. Hem kayıt dışılığın önlenmesi hem de sendikal örgütlülüğün önünün açılması için mevzuat değişikliğine ihtiyacımız var. Kriz dönemlerinde verginin sabitlenmesini ve bu dönemde çalışanların, emekçilerin, ücretlilerin vergilerinin yüzde 10 ile sınırlandırılarak krizden en az hasarla çıkılmasının sağlanması konusundaki ısrarımızı devam ettiriyoruz. Bu yapılırken bir taraftan da köklü bir vergi reformuna ihtiyacımız olduğunu ifade etmek istiyoruz. Özellikle çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınan ve aile yükümlülüklerini de dikkate alan bir modelin ülkemize kazandırılmasını istiyoruz.”

Doğrudan vergilerden daha fazla dolaylı vergiler ödenmesini kabul etmediklerini kaydeden Arslan, dolaylı vergilerde adaletli bir sistemin asla olamayacağına işaret etti.

Arslan, başta KDV olmak üzere dolaylı vergilerin asgariye düşürülerek doğrudan verginin öne çıkarılacağı bir modeli Türkiye’nin başarmak zorunda olduğunu ifade etti.

Orta Vadeli Program’daki hedeflerin gerçekleşmesinin en çok çalışanlar için önemli olduğuna dikkati çeken Arslan, “İşçi alacakları konusunda mahkemelerin yükünü azaltmak için getirilen arabuluculuk sistemi çalışanların başta kıdem tazminatı olmak üzere haklarının büyük ölçüde elinden alındığı bir modele dönüşmüştür. Bunu asla kabul etmedik, konuşmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na eleştiri

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısının kapsayıcı ve katılımcı olmadığını belirten Arslan, Türkiye’yi temsil etmekten uzak bu modeli asla kabul etmediklerini anlattı.

Arslan, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısıyla ilgili baştan sona daha katılımcı, kapsayıcı ve çalışanları geniş bir şekilde temsil edecek bir modeli inşa etmemiz gerekiyor. Hem bizler için hem bütün emekçiler için hem de bu komisyona katılan konfederasyonumuzun elini güçlendirmek için buna ihtiyaç var.” ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin, enflasyonun üzerinde arttırılmasının asgari ücretle çalışanlar için çok büyük bir imkan olduğunu ve bunu desteklediklerini aktaran Arslan, “Ancak toplu sözleşme düzeninde asgari ücretin çok az üstünde ücret alan çalışanlarımızın ücretleri asgari ücretle hemen hemen aynı noktaya gelmiş oluyor. Bu aslında Türkiye toplu sözleşme düzenini yok edecek bir tehlikeyle bizi karşı karşıya bırakıyor. Çalışanların yıllarca sendikalara üye olarak toplu sözleşmelerde elde ettiklerinin bir çırpıda asgari ücret düzeyine düşmüş olması sendikal örgütlülüğün önünde en ciddi engellerden bir tanesidir. Dolayısıyla hem kamuda hem de özel sektörde asgari ücret arttığı zaman, asgari ücretle paralel olarak toplu sözleşme sistemindeki işçilerin haklarının da en az asgari ücret düzeyinde arttırılacağı bir modele ihtiyacımız var.” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’de ortalama ücret olan asgari ücretin, aslında istisnai bir ücret olması gerektiğine vurgu yapan Arslan, “Asgari ücretin yüksek enflasyonda daha fazla arttırılmasını talep ediyoruz. Gerçekten toplumun o kesiminin her şekilde desteklenmesini istiyoruz.” dedi.

‘Kıdem tazminatına erişimde çok ciddi zorluklar var’

Arslan, mevcut kıdem tazminatı mevzuatının Türkiye işçi hareketi için yetersiz bir düzenleme olduğunu belirterek, hak edilen kıdem tazminatlarının büyük ölçüde alınamadığını söyledi.

Türkiye’de kıdem tazminatına erişimde çok ciddi zorluklar olduğunun altını çizen Arslan, “‘Kıdem tazminatı mevzuatı iyidir, bizi tatmin ediyor, yeterlidir’ diyemeyiz. Kıdem tazminatı düzenlemesi, 12 Eylül darbecilerinin de getirdiği ilave engellemelerle son derece yetersiz ve işçileri temsil etmemektedir.” şeklinde konuştu.

Arslan, “İstifa etsin ya da etmesin, herhangi bir gerekçeyle işten çıkarılsın ya da çıkarılmasın bütün işçilerin kıdem tazminatı haklarının korunması gerekiyor. Bunun bir düzenlemeyle yapılması mümkün.” ifadesini kullandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx